Wednesday, April 7, 2010

EXAM FEVER

Talqinkan minda dengan segala ilmu
dan kuburkan hati dengan tawakkal kepada Allah

Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan inayah kepada kami
semasa peperiksaan akhir nanti,
maka berikanlah juga inayah kepada kami
semasa peperiksaan munkar dan nakir nanti.

No comments: